Türkiye’de “Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu” rakamları uyarınca yaklaşık 3 milyon işitme engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız mahkemeler nezdinde kendilerini sadece tercümanlar vasıtası ile ifade edebilmekte olup kimi zaman yaşanan yanlış tercümeler ve özellikle savunma konusunda işaret dili bilen avukat desteği alamamadan kaynaklanan eksiklikler ile yasaların kendilerine tanıdığı haklardan istifade edememektedirler.

Savunma ve adil yargılanma hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgeleri ile kabul edilmiş haklardandır. Engelli vatandaşlarımızın da bu haklardan yararlanabilmesini sağlamanın başta devletin ve devamında biz bireylerin asli görevlerinden biri olduğu düşüncesindeyiz.

Bu bilinç ile hareket eden hukuk büromuz yöneticilerinden Av. Nazlı SEZER ve Av. Demet YILMAZ UTKANER “işaret dili eğitimi” almış olup avukatlık mesleğinde bulunan işaret dili bilen avukat yokluğunu telafi etmeye çabalamaktadırlar.

Sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutarak yapılandırılmış bu hizmet ile avukatlarımız işitme engelli müvekkillerini herhangi bir tercüman olmaksızın bizzat dinleyerek hukuki sorunlarını kavramakta ve yargı mercileri önünde temsili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.