Ayça Bozacılar

Muhasebe ve Finans Uzmanı

Eğitim: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri

Yabancı Dil: İngilizce

E-posta Adresi: [email protected]