Nazlı Sezer

Kurucu Ortak

Lise öğrenimini Almanca eğitim veren bir lisede gerçekleştiren Av. Nazlı SEZER, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde başarı bursu ile lisans derecesinde hukuk ve İngilizce eğitimini tamamlamıştır.

Av. Nazlı SEZER avukatlık hayatına boşanma, sağlık, iş ve ticaret hukuku tandanslı dava takipleri ile başlamış olup aynı zamanda yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin danışmanlık faaliyetleri alanında uzmanlık kazanmıştır. Bu süreçte kurumsal müvekkilleri ile sözleşme yönetimi, insan kaynakları birimlerinin hukuki yapılandırılması, bayi ve franchise süreçlerinin yapılandırma ve sürdürülmesi, tüzel kişiliklerin toplu dava yönetimleri ile sağlık, boşanma ve iş hukuku alanlarında ise bireysel müvekkillerin dava yönetimlerinde tecrübe kazanmıştır.

Bu dönemde Dünya çapında yayınlanan ve her ülkenin ticaret hukuku kurallarını ele alan Oxford Üniversitesi yayını “The World Digest of Commercial Law” kitabının Türk ticaret hukukunu anlatan kısmını kaleme almıştır.

Av. Nazlı SEZER‘e ait diğer iki yayın ise; Türkiye’de konusunda ilk kitap olan “Klinik İlaç Araştırmalarında Tarafların Hukuki Sorumlulukları” ve 2010 yılında basımı gerçekleşen “Hekimin Sağlık Hukuku Rehberi” olmuştur.

Kuruluşunu gerçekleştirdiği “Sezer & Utkaner Hukuk Bürosu”nun ana hizmet alanlarından biri olan fikri sınai hak ihlalleri ve bilhassa Türkiye’de kullanılan lisanssız yazılımlar ve kopya, taklit ürünlerin oluşturduğu hak ihlallerinin bertarafı konularında çok sayıda yerli ve yabancı şirket ile büyük çaplı ve uzun dönemli çalışmalar yürütmekte, bu alanda her yıl binlerce lisanssız ürünün hukuki işlem yolu ile lisanslanarak hukuka uygun hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Av. Nazlı SEZER sosyal sorumluluk bilinci ile çoğu basılı yayında hukuki konularda makaleler yazmakta ve davet edildiği görsel yayın kuruluşları vasıtası ile de kişi ve kuruluşları hukuki anlamda bilgilendirmeye devam etmektedir.

Halen kurucusu olduğu “Sezer & Utkaner Hukuk Bürosu”nda yönetici olarak; tecrübeli danışman ekibi ve dinamik çalışma arkadaşları ile birlikte avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.