Demet Yılmaz Utkaner

Kurucu Ortak

Lise öğrenimini Giresun’da ingilizce eğitim veren bir lisede gerçekleştiren Av. Demet YILMAZ UTKANER 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde lisans derecesinde hukuk eğitimini tamamlamıştır.

Av. Demet YILMAZ UTKANER avukatlık hayatına iş hukuku, fikri sınai haklar hukuku ve gayrimenkul hukuku dava takipleri ile başlamış olup aynı zamanda uzun yıllar korsan yazılımla mücadele alanında avukatlık yapmıştır.  Aldığı eğitimler sonrası edindiği müzakere becerisi ile şimdiye dek binlerce uyuşmazlığın karşılıklı uzlaşma ile neticelenmesini sağlamıştır.

Sezer & Utkaner Hukuk Bürosunun kurucu ortağı olan Demet YILMAZ UTKANER Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında yoğun bilgi ve tecrübe sahibi olup bugüne dek çoklu konutların yer aldığı çoğu projenin kentsel dönüşüm sürecinde etkin danışmanlık hizmeti sunmuş; projelerin hukuka uygun ve kişilerin mağduriyetinin giderilerek uygulanmasına öncülük etmiştir.

Av. Demet YILMAZ UTKANER Sezer & Utkaner Hukuk Bürosu icra departmanına da yöneticilik yapmakta olup icra departmanında çok sayıda sigorta şirketinin rücu alacaklarının takibi, kurumsal ve bireysel müvekkillerin alacak ve borçlarının takibinin yapılması konusunda ekibi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Halen kurucusu olduğu “Sezer & Utkaner Hukuk Bürosu”nda yönetici ortak olarak; tecrübeli danışman ekibi ve dinamik çalışma arkadaşları ile birlikte avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.