Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için son tarih olarak 31 Ağustos 2020 olarak duyurulmuştur.

Yönetmelik ile yeni kurulacak emlak işletmelerine yetki belgesi şartı getirilirken, mevcut emlak işletmelerine ise 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alma hakkı sunulmuştur.

İşbu yönetmeliğin devreye girmesi ile beraber “taşınmaz ticareti yetki belgesi” sahibi olmayan kişilerin taşınmaz ticareti yapmasının önüne geçilecek olup, işbu yetki belgesine sahip olmamasına rağmen işbu eylemleri gerçekleştiren kişilere 6585 Sayılı Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde öngörülen idari para cezası (2020 yılı için 5.706 TL) Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce kesileceği düzenlenmiştir.

İşbu düzenleme internet ortamında çeşitli sitelerde gerçekleştirilen her türlü taşınmaz ticaretini de kapsamakta olup, bu ortamlarda da taşınmaz ticareti yapılabilmesi için kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen tarihlere kadar taşınmaz ticareti yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Bu düzenlemenin son dönemde tekrar duyurulmasının ardından kamuoyunda mal sahiplerinin kendi taşınmazlarını satmak veya kiralamak amacıyla internet ortamında ilan verip veremeyeceği hususu tarışma konusu olmuş olup, işbu tartışmalara Ticaret Bakanlığı son vermiştir. Bakanlık yaptığı açıklamada; ilgili Yönetmelikte vatandaşların kendilerine ait gayrimenkulleri kiralama ve satış faaliyetleri ya da bunlara yönelik ilan verme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir hükmün Yönetmelikte bulunmadığı, Bakanlıkça yürütülen Yönetmelik değişikliği çalışmalarında da vatandaşların kendilerine ait gayrimenkulleri satışa sunmalarını veya ilan vermelerini engelleyecek herhangi bir hususun yer almadığı, bir başka deyişle işbu Yönetmeliğin kendilerine ait gayrimenkulleri kiralama ve satış faaliyetleri ya da bunlara yönelik ilan verme faaliyetlerinde bulunan vatandaşları KAPSAMADIĞI açık ve net bir şekilde beyan edilmiştir.

Profesyonel destek almak isterseniz iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.