TİAD AKADEMİ çerçevesinde verilen Yeni Çek Kanunu’nun Getirdikleri konulu eğitim 4 Mart Perşembe günü Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonunda 25 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Eğitim Mert Van Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu tarafından Avukat Mert Van, Nazlı Sezer ve Çağla Atılgan tarafından verildi.

Eğitim iki bölümden oluştu ve ilk bölümünün konusunu, Çekin Tarihçesi, Kanuni Düzenlemeler, Çekin Unsurları, Yazı ve Rakamla Yazılı Olan Tutarın Farklı Olduğu Çekler, Yalnız Yazı Veya Yalnız Rakamla Birbirinden Farklı İki Ayrı Tutar İçeren Çek, Keşide Günü, Takvimde olmayan güne keşideli çeklere ilişkin Yargıtay kararları, Çekte tarihin tam olarak gösterilmesi, Çek üzerindeki değişiklikler, Keşide yeri olmayan çek, Çeke yazılması halinde geçersiz sayılan eklemeler, Çeklerin düzenlenme ve devir şekilleri ve çekte ciro; Çeklerin düzenlenme şekilleri, Cironun kayıtsız şartsız olması TTK 594 ve Ciranta oluşturdu. Ardından ikinci bölüme geçildi ve ikinci bölümde ise; Yeni kanunu gerekli kılan sebepler, 5941 Sayılı Çek Kanunu, 5941 Sayılı Kanun Neleri Düzenliyor?, 5941 Sayılı kanun yeni neler getiriyor?, Hamiline Çek, Hamiline Çekin şekli, Hamiline çeke ilişkin yenilikler, Gelir İdaresi, Tacir Çeki, Tacir Çekinin Şekli, Bankaların bildirim yükümlülükleri, Bankanın ödemeyi geciktirmesi, Bankaların yükümlülükleri, Karşılıksız çek, Karşılıksız çek suçu, Bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar, Çek karnelerini aide etmemek, Koruma Tedbiri, Vadeli çekin önceden ibrazı ve Etkin Pişmanlık oluşturmaktadır.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Bir sonraki Küçük Alacak Yönetimi ve Firmalara Etkin Tahsilat Yönetimi Önerileri konu eğitim, 06 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecektir.